Disclaimer, Privacy, Copyright and other legal stuff


The information you will find on this site is provided "as is". The webmaster has done his best to verify the accuracy when compiling the information, but he cannot guarantee that the information is always correct.

Further parts of this site contain data that is directly uploaded by "third parties", without any involvement from the Webmaster. These sections are as a rule marked as being open to everyone on the internet or it is obvious that it is. The Webmaster cannot be held responsible for any information or opinions or whatever placed on these pages. The Webmaster has the right to (and will if considered appropriate) remove or modify uploaded data.

Any links on this site are provided "as is", trying to show the visitor where to find extra information. Placing a link on this site does not implicitly mean that the Webmaster agrees with the information on the linked site or that he has any connection with the linked site. 

Apart from the forum, this site does not use cookies. The forum cookies are only to facilitate the use of the forum; no data is gathered through these cookies. IP addresses of visitors are logged in generic LOG files on the server where this site runs (this is a standard feature of the hosting provider). These LOG files are not accessible from the internet for third parties (as far as the webmaster is aware) and will only be reviewed in case of abuse (including scanning for open mail forms).

When posting on certain pages, the IP address may be shown on the page, to prevent abuse.

As a rule, all information (text, images, sound, etc.) is copyright protected by DidgeWeb. Should you wish to use any of the information, please contact the Webmaster. Unauthorized use other than on this site is not allowed.

It may be that certain data is copyrighted by third parties. Should you find any data on this site and own the copyright, feel free to contact me and if necessary I will remove the data or add extra copyright notices.

This website contains email addresses of the WebMaster and of visitors. The fact that these email addresses are on this website does explicitly not imply that the owners of the email addresses wish to receive unsolicited email or that they have opted-in for any email list. So-called "harvesting" of email addresses from this site is not allowed
Placing your email address or website on this site is done freely and the webmaster is not responsible for abuse of this data.

The webmaster of DidgeWeb accepts no responsibility for using this site or not (properly) functioning of (parts of) this site.

This site is an independent, non-commercial site, run by a didgeridoo hobbyist, not related to any (commercial) business nor is it a business site and receives no sponsor money or whatsoever.

Unsolicited Commercial Bulk Mail (spam), regardless on which address it is received will be forwarded to the provider or any legal institution that needs to know. The sender is held liable for any direct or indirect costs caused by this spam.

No unsolicited mail (spam) is ever sent from or by the didgeweb domain. Should you ever receive spam that seems to originate from this domain, check the full headers. See e.g. http://www.spamcop.net/ on how to do this and how to complain at the proper place.


Alle informatie op deze site wordt aangeboden zonder enige verplichting. De webmaster heeft zijn best gedaan om tijdens het verzamelen van gegevens de juistheid van de informatie te controleren, echter garantie dat alle informatie correct is kan niet worden gegeven.

Delen van deze site bevatten informatie die door "derden" is verstrekt of direct op de site is gezet, zonder tussenkomst van de Webmaster. Deze pagina's zijn over het algemeen gemarkeerd als open voor iedereen op het internet, of het spreekt voor zich. De Webmaster kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie of meningen die op deze pagina's is/wordt geplaatst. De webmaster heeft het recht (en zal dat recht indien nodig geacht ook gebruiken) om deze data te verwijderen.

Elke link op deze site is aangeboden als dienst aan de bezoeker, om snel extra informatie te kunnen vinden. Het feit dat een link op deze site staat betekent echter niet automatisch, dat de Webmaster het eens is met de inhoud van de gelinkte site, of dat de Webmaster enige band heeft met die site.

Afgezien van het forum gebruikt deze site geen cookies. De forum cookies zijn slechts om het gebruik van het forum te ondersteunen en vergaren geen informatie. IP adressen van bezoekers worden in generieke LOG files opgeslagen op de server waar deze site wordt gehost (dit is een standaard feature van de hosting provider). Voor zover de webmaster kan nagaan zijn deze log-files niet toegankelijk voor derden vanaf het internet. De log-files worden alleen gebruikt in geval van misbruik van de site (inclusief scannen voor open mail forms).

Als je op bepaalde pagina's een bericht achterlaat, kan het IP adres worden getoond, om misbruik te voorkomen.

Als regel geldt voor alle informatie (tekst, plaatjes, geluid) op deze site copyright DidgeWeb. Als je informatie wilt gebruiken, neem dan contact op met de WebMaster. Ongeoorloofd gebruik op plaatsen anders dan op deze site is niet toegestaan.

Het kan zijn dat op bepaalde data op deze site copyright rust van derden. Als je data vindt waarop je het copyright meent te hebben, neem dan contact met me op en de gegevens zullen verwijderd worden of extra copyright berichten worden toegevoegd.

Deze website bevat email adressen van de Webmaster en van bezoekers. Het feit dat deze email adressen op deze website staan houdt uitdrukkelijk niet in dat de eigenaren van deze email adressen ongevraagd email wensen te ontvangen of dat ze zich hebben aangemeld voor enige email lijsten. Het zogenaamde "oogsten" of "harvesten" van email gegevens vanaf deze site is niet toegestaan.
Het vermelden van je email adres of website op deze site gebeurt geheel vrijwillig. De webmaster is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens.

De Webmaster accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze site of voor het niet of niet correct functioneren van (delen van) deze site.

Didgeweb is een onafhankelijke, niet commerciele site, onderhouden door een didge hobbyist, en heeft geen banden met (commerciele) bedrijven, is zelf geen bedrijf en wordt niet gesponsord.

Ongevraagde commerciele bulk-mail (spam) naar de eigenaar van deze site (ongeacht welk mail adres ervoor wordt gebruikt) wordt gemeld bij de provider. Tevens behoudt de eigenaar van deze site zich het recht voor alle onkosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door deze spam op de zender te verhalen (zie ook elders op deze site).

Via of namens het didgeweb domein wordt geen ongevraagde mail (spam) verstuurd. Als u toch spam mail lijkt te krijgen afkomstig van didgeweb, controleer dan de headers van uw mail. Kijk op bijv. http://www.spamcop.net/ om te kijken hoe u dat kunt doen en hoe u bij de provider van de daadwerkelijke provider kunt klagen.